Het NOSA project

Nacht zonder Mama

Op 28 en 29 september 2018 in Fort Uitermeer

Het NOSA project van Rotary Weesp en Kinderfonds MAMAS

 

Rotaryclub Weesp en Kinderfonds MAMAS hebben de handen in ineen geslagen ten behoeve van een project dat concrete en structurele hulp biedt aan kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

 

In een dorre en dun bevolkte streek ten noordwesten van Pretoria heeft Mama Mapula op een eigen geërfd stukje grond een gebouwtje neergezet waarin zij kansarme kinderen opvangt. De werkloosheid in dit gebied is groot en werkt veel ellende in de hand: armoede, ziektes als aids en tb, misbruik en geweld. Veel kinderen verloren hun ouders en groeien op in kwetsbare gezinnen, soms zelfs helemaal zonder zorg van een volwassene. Zonder inkomen en onderwijs is de verleiding groot om de straat op te gaan, en daar loert de criminaliteit...

Mama Mapula zet zich met alle macht in om te zorgen dat deze kinderen een kans krijgen zich te ontwikkelen en een waardig onderdeel van de maatschappij te gaan uitmaken.

 

Mama Mapula redt het financieel niet in haar eentje. Rotary Weesp heeft beloofd haar een aantal jaren te helpen. In 2015 hebben wij een nieuw gebouwtje gefinancierd. Daardoor kan zij nu ook naschoolse opvang bieden en kinderen begeleiden bij het maken van hun huiswerk.

 

 

In 2016 zijn wij er ook zelf geweest en hebben daar de feestelijke opening van het door ons betaalde schoolgebouwtje meegemaakt. Kijk voor meer informatie op onze clubwebsite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama Mapula heeft danzij alle hulp de zij krijgt in 2017weer een nieuwe groep kinderen onder haar hoede genomen. In het nieuwe gebouwtje vangt zij nu ook kunderen op van vluchtelingen, die gezien hun status geen recht hebben om normaal naar school te gaan. Hier krijgen zij wel les en ook krijgen zij iedere dag een lekker bord met eten.

 

Want je hebt niets aan een schoolgebouwtje als er geen geld is voor onderwijs en als de kinderen daar niet een goede voedzame maaltijd kunnen krijgen, waar hun mama thuis geen geld voor heeft

 

 

 

 

 

 

 

Zie hier voor informatie over donaties.

U kunt daarmee ook een stukje verantwoordelijkheid dragen voor de opvang van kinderen die het een stuk minder hebben getroffen dan alle kinderen die wel het geluk hebben met een mamma die wel staat is hen goed op te voeden en liefde en geborgenheid te bieden.

 

Zie hier voor meer informatie over het Nosa project op de site van KF MAMAS

 

Zie hier voor meer informatie over Kinderfonds MAMAS en Rotaryclub Weesp