Rotary en MAMAS

Wat doet Rotary Weesp?

 

Een Rotary Club is een serviceclub waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding op vrijwillige basis een verscheidenheid aan initiatieven ondernemen ten behoeve van de samenleving, veelal in de vorm van gezamenlijke inzet en/of fondsenwerving.

website: www.rotaryweesp.nl

 

Ten behoeve van het NOSA project heeft Rotary Weesp in 2017 ook het Muider Open georganiseerd, een golftournooi op de wallen van het Muiderslot en van de stad Muiden.

Voor meer informatie: www.muideropen.nl

 

Op 9 juli 2016 was er een groot culinair evenement in de Nieuwstraat in Weesp onder de naam: Weesp Proeft.

Voor meer informatie: weespproeft.nl

 

Wilt u ook een bijdrage geven aan het NOSA project? Stort uw donatie op rekening: NL79ABNA0484968777 t.n.v. Rotaryclub Weesp-Vechtstreek Noord, o.v.v. "NOSA project".

 

Namens MAMA Joyce en alle kinderen die zij onder haar hoede heeft genomen: hartelijk dank!

 

 

 

Nacht zonder Mama

Op 28 en 29 september 2018 in Fort Uitermeer

Wat doen de MAMAS in Zuid-Afrika?

 

Ze staan op voor kwetsbare kinderen in ernstige armoede. Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, opvang en liefde. Dit kost maar € 5, - per maand en geeft een kind een eerlijke kans op een toekomst.

 

Als een kind komt binnenlopen voor een boterham, 'zitten wij voor 15 tot 20 jaar aan hem vast'. Zo zien de MAMAS dat zelf. Omdat zij het kind blijven verzorgen totdat het op eigen benen kan staan.

 

Wist u dat …?

 

Alle projecten die Kinderfonds MAMAS steunt, door het Nederlandse bestuur zelf geselecteerd worden en minstens tweemaal per jaar persoonlijk worden bezocht. Alleen wanneer projecten goed geleid worden, aantoonbaar effectief zijn en een onafhankelijke accountantscontrole overleggen, komen zij voor steun in aanmerking. Daarna ontvangt Kinderfonds MAMAS ieder kwartaal voortgangsverslagen over de besteding van het geld. Kinderfonds MAMAS hanteert twee principes:

 

De projecten in Zuid-Afrika weten zelf veel beter hoe zij kinderen kunnen helpen dan wij in Nederland. Daarom hebben zij grote vrijheid in de manier waarop ze de bijdragen willen besteden, zolang het maar gaat over effectieve hulp aan de meest kwetsbare kinderen.

Maar tegelijkertijd geldt: wanneer daarover afspraken zijn gemaakt, ziet het bestuur van Kinderfonds MAMAS toe op strikte naleving van de afspraken en de overeengekomen besteding, inclusief accountantscontrole.

 

website: www.kinderfondsmamas.nl